Obchodní podmínky

Updated at: 2023-12-06.

Platformu SQZR vlastní projekt Webrun, se sídlem Rybná 716/24, 110 00 Praha 1, IČO: 87338807, zapsaný v české Centrální evidenci podniků. Hlavní e-mailová adresa: info@webrun.cz (dále jen "poskytovatel služby, platforma, web"). Přístupem na webové stránky na adrese https://sqzr.cz souhlasíte s těmito podmínkami služby, všemi platnými zákony a předpisy a souhlasíte s tím, že jste odpovědní za dodržování všech platných zákonů Vaší země či lokality. Pokud s některou z těchto podmínek nesouhlasíte, je Vám zakázáno tyto stránky používat nebo na ně přistupovat. Materiály obsažené na těchto webových stránkách jsou chráněny platnými zákony o autorských právech a ochranných známkách.

Naše platforma ani její dodavatelé v žádném případě nenesou odpovědnost za jakékoli škody (mimo jiné včetně škod za ztrátu dat nebo zisku nebo v důsledku přerušení provozu) vzniklé v důsledku používání nebo nemožnosti používat materiály na webových stránkách SQZR, a to ani v případě, že SQZR nebo její autorizovaný zástupce byli na možnost vzniku takové škody ústně nebo písemně upozorněni. Vzhledem k tomu, že některé jurisdikce nepovolují omezení předpokládaných záruk nebo omezení odpovědnosti za následné nebo náhodné škody, nemusí se na vás tato omezení vztahovat.

Materiály uvedené na webových stránkách mohou obsahovat technické, typografické nebo fotografické chyby. Nezaručuje se, že materiály na webových stránkách jsou přesné, úplné nebo zcela aktuální. SQZR může kdykoli a bez předchozího upozornění provádět změny v materiálech obsažených na svých webových stránkách. SQZR nezkontrolovala všechny stránky, na které odkazuje její webová stránka, a neodpovídá za obsah žádné takové stránky, na kterou odkazuje. Zahrnutí jakéhokoli odkazu neznamená, že platforma tyto stránky podporuje. Používání jakýchkoli takových odkazovaných webových stránek je na vlastní riziko uživatele a tyto weby mohou být bez předchozího upozornění smazány.

Web SQZR může tyto podmínky poskytování služeb na svých webových stránkách kdykoli a bez předchozího upozornění změnit. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s tím, že se budete řídit aktuálním zněním těchto podmínek poskytování služeb.

Účet a platby

1. Účet - účet lze použít poté, co zákazník provede všechny tři následující kroky: - (1) vyplnění registračního formuláře, (2) kliknutí na pole Vytvořit účet a (3) potvrzení vůle založit účet kliknutím na potvrzovací odkaz automaticky zaslaný na určenou e-mailovou adresu. Zákazník má třicet dní na potvrzení vytvoření Účtu; po uplynutí této lhůty budou jeho údaje vymazány. V registračním formuláři musí Zákazník vyplnit následující své údaje: e-mailovou adresu a heslo. Registraci je možné provést také pomocí přihlašovacích údajů na Facebooku, Twitteru a Googlu.

2. Používání základních funkcí účtu je k dispozici zdarma. Využívání dalších možností nabízených na webových stránkách je dostupné za úplatu a je možné po zakoupení Předplatného, jak je uvedeno v Ceníku. Předplatné je služba, kterou Poskytovatel služeb poskytuje Zákazníkovi na dobu neurčitou. V závislosti na volbě Zákazníka je zúčtovací období buď jeden měsíc, nebo jeden rok počínaje dnem, kdy Zákazník získá přístup k Účtu.

3. Předplatné lze zakoupit prostřednictvím příslušné záložky na Webových stránkách. Poplatek za používání Účtu na základě předplatného je účtován v souladu s Ceníkem. Zákazník je povinen zaplatit za aktuální období Předplatného předem. Pokud není Předplatné ukončeno před jeho vypršením, automaticky se obnovuje o stejné období. Během nového období předplatného má Zákazník přístup k placeným funkcím od okamžiku zaplacení nového období.

4. Zákazník může kdykoli a bez udání důvodů odstoupit od prodloužení Předplatného na další předplatitelské období výběrem příslušné možnosti na Webových stránkách. V takovém případě má Zákazník i nadále přístup k placeným funkcím až do konce probíhajícího předplatného období.

5. Během probíhajícího období předplatného může Zákazník svůj předplatitelský plán upgradovat nebo downgradovat, přičemž každý downgrade Předplatného má účinnost až na konci probíhajícího období předplatného. V případě upgradu plánu předplatného je Zákazník povinen uhradit rozdíl v ceně. K upgradu plánu předplatného dochází okamžitě, nejdříve však po připsání zůstatku na účet Zákazníka. Kratší období předplatného (např. při upgradu průměrného ročního plánu na nejvyšší měsíční plán) se upgraduje okamžitě, ale zůstatek vzniklý zkrácením období předplatného se na účtu zobrazí jako kredit, který se použije při prodloužení předplatného na další období.

6. Všechny ceny Předplatného uvedené v Ceníku jsou vyjádřeny v eurech (EUR) a zahrnují všechny příslušné daně.

7. Poskytovatel služby si vyhrazuje právo pozastavit účet Zákazníka v některém z následujících případů:

  • a. pokud Zákazník i přes upozornění Poskytovatele služby a seznámení se s důvody tohoto upozornění nadále porušuje tato Pravidla nebo jiné obecně platné právní předpisy;
  • b. pokud Zákazník i přes upozornění Poskytovatele služby a seznámení se s důvody tohoto upozornění svým chováním poškozuje dobré jméno Poskytovatele služby nebo Webových stránek.

8. Účet může být pozastaven buď na dobu určitou stanovenou Poskytovatelem služeb, nebo na dobu neurčitou. Pokud je Účet pozastaven, nemůžete používat žádné jeho funkce. Je-li Účet pozastaven, je Zákazník povinen odstranit důvody jeho pozastavení a po odstranění těchto důvodů o tom neprodleně informovat Poskytovatele služeb. Poskytovatel služeb účet znovu aktivuje, jakmile důvody pro jeho pozastavení pominou, nejpozději však do 10 pracovních dnů.

9. Pokud je Účet pozastaven a důvody pro předplatné nejsou odstraněny po dobu delší než 30 dnů, může Poskytovatel služeb vypovědět smlouvu o poskytování elektronických služeb se sedmidenní výpovědní lhůtou. Platební možnosti poskytovatele služby: Stripe, Coinbase, Bankovní převod.

Platební brány Stripe a Coinbase jsou poskytovány externím API rozhraním, za které SQZR nenese odpovědnost v případě technických, platebních nebo jiných selhání. Prosíme, v těchto případech se obracejte s dotazy přímo na výše uvedené platební brány.
Bankovním převodem se rozumí: vnitrostátní nebo mezistátní převod na uvedený účet, tyto platby nejsou zpracovávány třetí stranou - jedná se o přímý převod na účet platformy SQZR.

V případě dotazů prosím využijte odkaz "Kontakt" v patičce tototo webu.

Podmínky jsou platné od 1. 10. 2021